Modelica-systembibliotek

MODELLERA, SIMULERA OCH VALIDERA KOMPLEXA KONSTRUKTIONSSYSTEM SNABBT

Modelica-systembibliotek utvecklas av områdesspecialister. De används tillsammans med Dassault Systèmes Modelica-baserade lösningar (antingen CATIA 3DEXPERIENCE eller Dymola) till att snabbt modellera och simulera beteendet hos komplexa system som täcker flera konstruktionsområden – från flyg- och fordonsdynamik till strömförsörjningssystem.

ROLLER OCH ALTERNATIV