Sjöfarts- och offshoreindustrin

Steel Structure Designer

Steel Structure Designer

CATIA Steel Structure Designer används för fullständiga konstruktioner av tunga strukturer med realistiska plåt- och avstyvningselement. Du får branschspecifika funktioner för att skapa detaljerade komponenter för skrovstrukturer.

Den fullständiga integreringen av Structure Functional Design och Structure Detailed Design gör det möjligt för användare att hämta tidigare definierad och granskad konstruktionsblocksinformation att användas i den detaljerade konstruktionen av strukturen.

Structure Detail Design, vid användning i integrerad produktutveckling tillsammans med produkten Structure Functional Design, ger skeppsbyggare en komplett lösning som täcker den industriella konstruktionsprocessen – från funktioner och detaljer och slutligen till tillverkning.

Kontakta en försäljare

beskrivning

 

  • Fullständiga definitioner av stålstruktursystem
  • Processcentrering, hanterar skal- och plattstrukturer och stolpar/balkar/pelare i en integrerad programuppsättning
  • Långtgående konstruktionsautomatisering och precis detaljering
  • Utvecklat för projektadministratörer, konstruktörer och analystekniker
  • Kan användas fristående eller synkroniserat med SFD för detaljering av alla funktionella delar och anslutningar som dokumenterats under den funktionella konstruktionsfasen

 

Steel Structure Designer
Kontakta en försäljare