Sjöfarts- och offshoreindustrin

Accommodation Designer

CATIA Accommodation Designer utvecklades ursprungligen för sjöfarts- och offshorebranschen och tillhandahåller funktioner för att definiera isoleringar, brandbryggor och hantering av dragstopp på våningsplan. Du kan också genomföra störningskontroller och generera intuitiva ritningar och rapporter. Även om den är utvecklad för sjöfart och offshore kan den här rollen också användas för energi-, process- samt gas-, vatten- och elbranschen och inom arkitektur och byggbranschen.

Vad gäller värde kan kunderna täcka hela affärsprocessen för isolering (vilket innefattar konstruktion, ritning, anskaffning och automation). Konstruktionsändringar överförs även till positionerade komponenter, golv och isoleringar, vilket reducerar konstruktionskostnaden och risken för fel.

beskrivning

  • Definitioner av installation, brandbryggor och dragstopp
  • Våningshantering
  • Verktyg för interferenskontroller
  • Generation av associativa ritningar
  • Rapporter
Accommodation Designer