Knowledge Engineering

Product Optimization Designer

Product Optimization Designer

Produktkonstruktioner som håller fast vid fysiska prototyper är behäftade med fel, förseningar och ökade kostnader. En lösning med inbyggd kunskap gör att produkten uppfyller olika standarder så att du kan arbeta snabbare och göra mer korrekta konstruktioner.

CATIA Product Optimization Designer ger en interaktiv miljö för modellering och lösning av komplexa produktutvecklingsproblem. På ett tidigt konceptstadium är det ofta nödvändigt att hitta lösningar på produktutvecklingsproblem genom att försöka hantera en serie tillverkningsbegränsningar och samtidigt uppfylla krav med avseende på produktens definition och beteenden.

Med CATIA Product Optimization Designer kan användare modellera dessa begränsningar som en uppsättning ekvationer och inekvationer, samt interagera med modellen för att hitta lösningar på ett givet problem.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En sofistikerad uppsättning program som optimerar produktdefinitionsprocessen i förhållande till nyckeltal:

  • Definiera användning av produktutvecklingsmallar
  • Återanvänd konstruktioner från alla program
  • Komplettera mallar med formler, ekvationer, ekvationslösningar, kunskapsmönster och reaktioner
  • Produktoptimeringskonvergens: optimera min/max, Design of Experience, Constraint Satisfaction
Product Optimization Designer
Kontakta en försäljare