Knowledge Engineering

Template Designer

Template Designer

Omfattande tekniska ändringar är ofta orsaken till förseningar och ökade produktionskostnader. Företag behöver kunna utnyttja sitt kunnande med inbyggda kunskapsmallar som sparar tid och riktar fokus mot innovation. CATIA Template Designer gör att användare enkelt och interaktivt kan utnyttja kunskap och metoder inom produktutveckling för effektiv återanvändning. Det hjälper organisationer att dela bästa praxis och undvika dubbelarbete.

Den gör det möjligt att skapa interaktiva mallar för funktioner, komponenter och sammanställningar med geometriska specifikationer, associerade parametrar och relationer (kunskap) för länkad återanvändning. Allt detta kan uppnås utan behov av programmeringskunnig personal, vilket innebär att alla ingenjörer istället kan ägna sig åt kompetens- och dokumentationsarbete.

För organisationer som arbetar inom utökade leverantörskedjor, visas inte ursprungliga immateriella rättigheter i konstruktionsdata. Partner kan dock fortfarande dra nytta av den här integrerade kunskapen. CATIA Template Designer möjliggör interaktiv framtagning av funktions- komponent- och sammanställningsmallar med geometriska specifikationer, associerade parametrar och relationer (kunskap) för intuitiv återanvändning.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Definiera och återanvänd smarta produktutvecklingsmallar och hantera företagets immateriella rättigheter med Knowledgeware-regler och -kontroller:

  • Definiera användning av produktutvecklingsmallar
  • Återanvänd konstruktioner från alla program
  • Komplettera mallar med formler, ekvationer, ekvationslösningar, kunskapsmönster och reaktioner
Template Designer
Kontakta en försäljare