Konfigurationshantering

Hantera de konceptuella och kommersiella aspekterna för dina produkter

Skapa konceptuella produktdefinitioner som kan återanvändas för en rad olika produkter, tillgodose marknadsspecifikationer och skapa möjliga tillvalsfunktioner. Dessa konceptuella produktdefinitioner fungerar som ett ramverk för att definiera produktvarianter som är konfigurerbara. De utgör också en grund för att skapa materialspecifikationen för konstruktion (EBOM).

Konfigurationshantering
Utforska funktionerna
Global konstruktionshantering

Global konstruktionshantering

Från produktdatahantering till integrerad konstruktionshantering

Stärk arbetet med produktutveckling genom tidig insyn i konstruktionsinformationen, och skapa samarbetsmöjligheter för hela organisationen innan slutliga produktbeslut fattas. 

Utforska funktionerna

Global teknisk utveckling och produktsupporthantering

Problemfria samarbeten i hela organisationen

Möjliggör materialhantering under hela produktlivscykeln – från konstruktion till tillverkning, och hela vägen till färdig produkt och underhåll.

Global teknisk utveckling och produktsupporthantering
Utforska funktionerna