Global konstruktionshantering

Volume Computation

Volume Computation

Med Volume Computation kan du skapa alternativa representationer av CATIA® 3DEXPERIENCE®-komponenter och -sammanställningar. Det gör att du kan minimera minnesanvändningen för stora sammanställningar och utbyta data på ett säkert sätt utan att visa all konstruktionsinformation.

Hämta datablad

beskrivning

Volume Computation skapar exakta, förminskade representationer av detaljer eller sammanställningar genom att bara behålla deras externa representation. Användarna kan skapa förenklade representationer av detaljer för att säkerställa sekretess vid kommunikation med leverantörer. De kan underlätta vidare konstruktion genom att utföra utrymmesreservation genom en krökt eller vibrerande volym som också kan användas till att upptäcka konflikter. Alla genererade representationer kan sedan enkelt hanteras genom att sparas och återanvändas för produktiv digital granskning och analys.

Med Volume Computation kan användare hantera digitala modeller i alla storlekar i många olika branscher, som konsumentprodukter, fordonsindustrin, flygindustrin, energi, skeppsbygge eller tunga maskiner. Det möjliggör större produktivitet för digital granskning och analys med en omfattande uppsättning kommandon och en unik uppsättning funktioner för att optimera storleken på och antalet filer som kan ändras när som helst i granskningsprocessen.

Säkerheten för konfidentiella immateriella rättigheter (IP) skyddas genom att geometriskt korrekta delar ersätts med förenklade externa representationer. Användarna kan skapa representationer av produkter eller sammanställningar som anpassas efter specifika granskningsuppgifter. Med Volume Computation kan användarna utföra potentiellt komplicerade och tidskrävande kontroller av produkter enkelt och med färre åtgärder.