Flödessystem

Tubing Designer

Tubing Designer är ett rolltillägg till en mekanikroll och täcker fysisk konstruktion i 3D av böjliga och flexibla rör- och ledningssystem inom den digitala modellen av en produkt. Du får verktygen för att definiera fysiska system av böjliga och flexibla rör- (slangar) och ledningssammanställningar, från grundläggande dragningsdefinition till detaljerad konstruktion. Med verktygen kan du snabbt göra kopplingar, placera komponenter från kataloger och installera rör- och ledningssystem i 3D-modellens kontext. Verktygen gör det dessutom möjligt att snabbt söka konstruktionsinformation och generera rapporterar baserade på alla komponentparametrar. Med en helt digital modell säkerställer du en exakt konstruktion samtidigt som du sparar tid, minimerar felen och sänker kostnaderna.

Ihop med 3DEXPERIENCE-plattformen gör rolltillägget Tubing Designer att du kan hantera konstruktionen av rör-och ledningssystemen från inledande 3D-konstruktion hela vägen till produktionen av detaljerade tillverkningsdata.

beskrivning

En 3D-miljö för utveckling av rör och ledningar för fysisk konstruktion av böjliga och flexibla rör- och ledningssystem.

  • Funktioner för att skapa och hantera rörsystemsämnen som rör- och ledningssystem.
  • Utveckling från konceptuell till detaljerad konstruktionslayout.
  • Integrerade dynamiska konstruktionsregler.
  • Sök efter och analysera komponenter och konfigurationer för rör- och slangkomponenter.
  • Anpassningsbara rapportdefinitioner och ritningar.

 

 

Tubing Designer