Konstruktion av fästelement

Fastener Designer

Fastener Designer

CATIA Fastener Designer ger en integrerad plattform med särskilda fastsättningsfunktioner som är avpassade för branschens behov. Detta gör det möjligt för konstruktions- arbetsstudie- och tillverkningsingenjörer att arbeta på samma virtuella sammanställning, med samma specifikationer, standarder och regler.

 

Med Fastener Designer får du stabil konstruktion av fästanordningar för produkter och sammanställningar i en specialanpassad process. Lösningen har stöd för integrerad produktutveckling, livscykelhantering, ändrings- och konfigurationshantering samt integrering med DELMIA-tillverkningsprogram. I kombination med Fasteners Reviewer får du omedelbara generella analyser. Specifika sökningar med navigering och visualiseringar gör det möjligt för konstruktörer att övervaka fästanordningar på ett tillförlitligt sätt.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Produktutveckling av fästelement förenklar konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement:

- Felreduktion

  • Minimera fel genom att utnyttja företagsregler
  • Hantera standarder på företagsnivå

 

- Kortare sammanställningstider

  • Underlätta genuint samarbete och synkronisering mellan konstruktions- och konceptinriktade kontra tillverkningsinriktade avdelningar
  • Mobila granskningsverktyg

 

- Produktivitetsförbättringar

  • Konstruktions- och tillverkningsverksamhet delar samma informationsnivå (CATIA/DELMIA) vilket ger kortare processer för ändringsbegäranden

 

Fastener Designer
Kontakta en försäljare