Tillverkning

Prismatic & Turning Machinist

Skapa, optimera och validera prismatiska fräs- och svarvprogram.

beskrivning

Med Prismatic & Turning Machinist kan användare programmera fräs- och svarvmaskiner till att tillverka 3D-delar som behöver fräsas och svarvas med avancerade 2,5-axelrörelser. De kan programmera komplexa kombimaskiner för flera uppgifter med funktioner för synkronisering och komponentöverföring. 

3D-miljön ger NC-programmerare en realistisk virtuell arbetsplats där de kan skapa, optimera och validera NC-program för 2,5x-axelfräsning och svarvprocesser.

  • Hantera och programmera fräsresurser med kraftfulla kombifunktioner för flera uppgifter
  • Automatisk association av prismatiska fräsfunktioner med komponentkonstruktion
  • Klassledande frässtrategier för effektiv programmering av fräs- och kombimaskiner
Kontakta en försäljare