Tillverkning

Prismatic Machinist

Programmera en fräsmaskin till att tillverka 3D-delar som behöver avancerad 2,5-axelfräsning samt axiella och genomträngande rörelser.

beskrivning

Med Prismatic Machinist kan användare programmera en fräsmaskin till att tillverka 3D-delar som behöver avancerad 2,5-axelfräsning samt axiella och genomträngande rörelser. 3D-miljön ger NC-programmerare en realistisk virtuell arbetsplats där de kan skapa, optimera och validera fräsprogram.

Prismatic Machinist har en komplett uppsättning funktioner för arbetsplatskonfiguration, skärverktygsmontering och simulering av verktygsbanor, inklusive materialborttagning, simulering av maskinverktyg och NC-kodgenerering.

  • Hantera och programmera fräsresurser
  • Automatisk association av prismatiska fräsfunktioner med komponentkonstruktion
  • En inställningsguide och ett naturligt, kontextbaserat användargränssnitt