Ergonomi

Ergonomics Specialist

Ergonomics Specialist är kärnprodukten för skapande av verklighetstrogna dockor med standardantropometri (mänskliga kroppsmått).

Hämta datablad

beskrivning

Med Ergonomics Specialist kan planerare placera dem i en 3D-modell för att utvärdera användarinteraktioner och personutrymmen i en produkt eller på en arbetsplats. Ergonomics Specialist innehåller ett brett urval av manipulerings- och analysverktyg som gör ergonomiutvärdering tillgängligt för alla 3DEXPERIENCE®-användare.

Planerare kan analysera och förutsäga personsäkerhet och prestanda direkt i 3D. De kan undersöka, betygsätta och genomföra flera iterationer av helkropps- och kroppssegmentställningar för ergonomianalys av definierat arbete i sammanhanget för en produkt- eller arbetsplatskonstruktion.

  • Utvärdera snabbt arbetsplats- och produktkonstruktioner med hänsyn till den mänskliga faktorn och ergonomiska krav
  • Upptäcka potentiella arbetsrelaterade skador tidigt i konstruktionsprocessen
  • Registrera och återanvända ergonomiska företagsstandarder
Kontakta en försäljare