Samarbete genom hela företaget

Review and Approve

Review and Approve

Review and Approve innehåller ett stort utbud funktioner för samarbete genom hela företaget, bland annat för att hantera och organisera dokument och för strukturerade produktdata i virtuella digitala arbetsytor. Användarna kan enkelt ta upp problem, anordna möten och spåra beslut samtidigt som objektändringar kan godkännas formellt med enkla arbetsflödesmetoder.

Hämta datablad

beskrivning

Review and Approve ger en virtuell samarbetsmiljö där globala team kan delta säkert i alla aktiviteter som förknippas med en traditionell kontorsmiljö. Användare i digitala arbetsytor kan lagra och dela material för att förbättra beslutsfattande och problemhantering. Automatiska meddelanden hjälper teammedlemmarna att övervaka milstolpar som förknippas med produktlivscykelhantering och att få godkännanden. Diskussionstrådar gör samarbetet bättre genom att konversationerna sparas. Budgeten hanteras med bättre ekonomiskt ansvar eftersom användarna ser valutor och mätvärden i sina lokala eller valda enheter.

Med Review and Approve kan användarna också skapa och komma åt 3DEXPERIENCE®-data från Microsoft-programmen Word®, Excel®, PowerPoint®, Outlook®, Windows Explorer, Windows Desktop Search och Office 365. Tack vare den här funktionen kan man samarbeta på företagsnivå utan avbrott i slutanvändarnas produktivitet. Dokumentmallar ger användarna möjlighet att främja företagets standarder. Viktig information finns alltid tillgänglig genom sparade e-posttrådar. Eftersom produktinnehållet hanteras inom 3DEXPERIENCE-plattformen istället för på användarnas datorer kan företag skapa, hantera och granska produktinnehåll på ett säkrare sätt.