Förbrukningsvaror

Processen för konstruktion av produktförpackningar

CATIA tillhandahåller verktygen för hela konstruktionsprocessen för förbrukningsvaror, från idéstadiet till produktutveckling, kommunikation och produktionsplanering. Man kan göra skisser och böjda konstruktioner och skapa en detaljerad vy över den vikta och ovikta förpackningsstrukturen på själva produkten. Denna kan sedan skickas till produktionsplaneringen tillsammans med en rendering.

Förbrukningsvaror
Utforska funktionerna
Mekanisk konstruktion

Mekanisk konstruktion

Skapa och hantera maskinprojekt från början till slut

För industriföretag är det en viktig prioritering att hitta sätt att minska konstruktion-till-tillverkningscyklerna. Lösningen måste vara mycket produktiv och flexibel samt uppmuntra till samarbete även i en bred geografisk kontext och möjliggöra konstruktionsändringar med kontrollerbara effekter.

Utforska funktionerna

Modellbaserade definitioner

Ökad noggrannhet i verksamheten

Genom att använda modellbaserade definitioner får företag en samlad referens för den totala produktdefinitionen – allt i 3D. Det innebär att det finns en samlad källa till all produktinformation, inklusive en helt korrekt geometrisk definition med anteckningar. 

Modellbaserade definitioner
Utforska funktionerna
Kompositutveckling

Kompositutveckling

Från svartkonst till industridisciplin

Tunga, manuella moment, långsamma, tröttsamma och sekventiella processer utan samarbete – känner du igen dig? Är du redo för ett nytt förhållningssätt till produktutveckling för och tillverkning av kompositer? Våra lösningar för kompositutveckling och -tillverkning omfattar hela processen – från konstruktion till analys och tillverkning – på en enda plattform.

Utforska funktionerna

Plåtkonstruktion

Plåtkomponenter – från konstruktion till tillverkning

Plåtkonstruktion är en processanpassad lösning som gör att användaren kan konstruera plåtkomponenter snabbt, effektivt och med hög kvalitet, vilket ger snabbare sammanställning. Konstruera rätt från början inom ramen för den virtuella produkten och få tidig inblick i tillverkningsbegränsningar

Plåtkonstruktion
Utforska funktionerna
Konstruktion av fästelement

Konstruktion av fästelement

Förenkla det komplexa, sammanställ med precision

Produktutveckling av fästelement förenklar konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement. Detta gör att användaren enkelt kan konstruera såväl enkla som sofistikerade skalbara fästelement och samtidigt utföra konsekvensanalyser genom att navigera genom fästelement och fästa komponenter.

Utforska funktionerna

Utveckling av plastdelar och plastformar

Gjutformar och verktyg – från konstruktion till tillverkning

Höga förväntningar från kunder, stark global konkurrens och tuffa ekonomiska villkor ökar trycket på tillverkningsindustrin och särskilt verktygstillverkning. För att få verkliga konkurrensfördelar måste verktygstillverkare mer än någonsin leverera snabbt, kontrollera kostnader och uppnå kompromisslös kvalitet.

Utveckling av plastdelar och plastformar
Utforska funktionerna
Elsystem

Elsystem

Optimerad konstruktion av elkablage och kabelsystem

Konstruktion av elsystem är ständigt en utmaning för alla typer av produkter och branscher, och det gäller allt från flygplan, fordon och fartyg till vitvaror och bearbetningsanläggningar. Alla nödvändiga ledningar, kablage och elektriska komponenter fortsätter öka i antal och komplexitet. Dassault Systèmes erbjuder en omfattande, kraftfull och öppen lösning för 2D- och 3D-konstruktion och tillverkning av elektriska ledningar, kablage och flex-rigida mönsterkort.

Utforska funktionerna

Flödessystem

Rördragning och VVS- och ventilationssystem

För allt från flygindustriapplikationer till konstruktion av bearbetningsanläggningar och kraftverk styrs 2D- och 3D-definitionen av flödessystem av olika standarder och specifikationer som ger en fullständig definition av systemklassificering och användningssammanhang. Dassault Systèmes lösning för flödessystemkonstruktion ger en kraftfull konstruktionsmiljö som baseras på specifikationer, och som integrerar företagets kunskaper och erfarenhet i den detaljerade konstruktionsprocessen.

Flödessystem
Utforska funktionerna
Konstruktion för byggbranschen

Konstruktion för byggbranschen

En fullständig lösning för modellering, simulering och visualisering med byggprogram

CATIA-lösningen för byggbranschen innehåller alla applikationer som krävs för att ta fram, planera och modellera ett byggprogram. Programpaketet innehåller också kraftfulla verktyg för samarbete och välgrundade beslut utifrån en enda informationskälla.

Utforska funktionerna

Maskin- och utrustningskonstruktion

Hantera fullständiga produktdefinitioner för industriell utrustning

CATIA Industrial Equipment Engineering-serien erbjuder en komplett lösning för konstruktion, formgivning och observation av definitioner av produkter inom industriell utrustning

Maskin- och utrustningskonstruktion
Utforska funktionerna
Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

Fullständig hantering av definitioner för chassi och drivsystem

Programserien för transport- och fordonsindustrin är en komplett lösning för konstruktion, formgivning och hantering av chassin och drivsystem samt integrering av dem i fordonsproduktens livscykel.

Utforska funktionerna

High Tech-konstruktion

Hantera utvecklingsprocessen för high tech-produkter

CATIA Engineering för High Tech är en komplett och omfattande lösning för konstruktion av high tech-produkter i form av allt från plastkomponenter till kretskort och plåtkomponenter. 

High Tech-konstruktion
Utforska funktionerna
Knowledge Engineering

Knowledge Engineering

Utnyttja din innovationskunskap med CATIA

En komplett och sofistikerad uppsättning program som är byggda för att skapa, tillämpa och utnyttja kunskapshanteringsregler i processen för innovation och konstruktion av produkter.

Utforska funktionerna

Sjöfarts- och offshoreindustrin

FRÅN IDÉ TILL FÖRSTKLASSIGT RESULTAT

 

Sjöfarts- och offshoreindustrin
Utforska funktionerna