Elsystem

Electrical 3D Systems Designer

Electrical 3D Systems Designer

Komplexiteten i storskaliga elsystem kräver en processpecifik lösning för snabbare konstruktion av hög kvalitet. Användningen av fysiska prototyper med för dessutom vissa nackdelar som höga kostnader, stelbenta ändringsförfaranden och sena upptäckter av konstruktionsfel

Rollen Electrical 3D Systems Designer levererar en processpecifik lösning för konstruktion av fysiska kablage. Den här lösningen bygger på logiska specifikationer och är integrerad med kablagetillverkning. Genom realistisk 3D-simulering av kablagestrukturering i en integrerad miljö minskar den här kraftfulla lösningen konstruktionstiden och ökar den generella kvaliteten i storskaliga elsystem. Den förbättrar även konstruktionen genom realistiska deformeringar av böjbara kablage genom att ta hänsyn till miljöförhållanden som gravitet och autentiska icke-linjära beteenden som karakteriserar kablaget och dess skydd.

beskrivning

Rollen Electrical 3D Systems Designer omfattar fysisk konstruktion av kablage och kabelsystem i kontexten för en virtuell 3D-produkt. Den är en del av den fullständigt integrerade konstruktionsprocessen för elsystem och är helt integrerad med rollerna Systems Schematic Designer och Electrical Harness Manufacturing Engineer.

Huvuddelarna av den integrerade konstruktionsprocessen för elsystem är följande:

  • En systemteknisk metod genom tillämpning av RFLP-ramverket (Requirements, Functional, Logical, Physical) som är anpassat för nära integrering och spårbarhet i alla tekniska discipliner och för alla systemartefakter.
  • En kraftfull och samarbetsinriktad 3DEXPERIENCE-plattform med en gemensam informationskälla för alla teknikområden
  • En sofistikerad användarupplevelse genom kraftfulla systemteknikfunktioner som routing, komponentkataloger, support för standarder och specifikationer, kinematisk simulering, nätverksassistent för systemanalys osv.
Electrical 3D Systems Designer