Industriell design

Få konkurrensfördelar genom design

Med den hårda konkurrensen på konsumentmarknaden är produktutseende och produktdesign av strategisk vikt för framgång inom produktförsäljning. Möjligheten att snabbt kunna göra innovativa och tilltalande produkter tillgängliga på marknaden för att kunna följa konsumenttrender är en nyckelfaktor för affärsframgångar.
För att möta den här utmaningen behöver produktformgivningsfirmor avancerade tekniker och metoder som underlättar det kreativa och beslutsmässiga arbetet och innovativa konstruktioner.

CATIA Creative Design tar itu med produktutvecklingsprocessen med hjälp av en dedikerad, integrerad och fullständig kreativ lösning så att du kan uttrycka din kreativitet och utveckla produkterna dina kunder drömmer om.

Industriell design
Utforska funktionerna
Avancerad ytmodellering

Avancerad ytmodellering

Uppnå perfektion inom ytkvalitet

Ytmodellering av hög kvalitet är grundläggande för framgångsrik produktkonstruktion.

I alla branscher måste företagen skapa mer sofistikerade produkter för att differentiera sig på en alltmer segmenterad marknad. Om industridesign och kommunikation fortsätter att vara en obligatorisk väg mot framgång är den logiska bakomliggande trenden att leverera rätt nivå av upplevd kvalitet.

För att kunna producera en pålitlig ytmodell på första försöket måste modelleringsprogramvaran kunna implementera avancerad matematik för ytor, kurvor och former av G0– till G3-kvalitet. Om produktkonstruktören och produktutvecklaren ska få önskade resultat måste programvaran göra detta på ett dynamiskt och interaktivt sätt. Det är därför CATIA har de mest avancerade produkterna för ytmodellering: CATIA Icem och ICEM Surf.

Utforska funktionerna

Produktupplevelser

som leder till rätt beslut

På dagens tuffa marknad är det oerhört viktigt för företag att skaffa sig konkurrensfördelar genom design. Det handlar om att erbjuda en intressant produkt i rätt tid på marknaden. Det innebär i sin tur att formgivnings- och designstudior behöver se över och förnya sina designprocesser. Konstruktörer står dagligen inför utmaningen att skapa och förmedla sitt designkoncept på ett övertygande sätt. De måste också dela och samarbeta globalt och med andra avdelningar, och förbättra produktens upplevda kvalitet. 

Med CATIA Design Experience-portföljen blir beslutsfattandet smidigare tack vare de digitala och/eller fysiska prototyperna.

Produktupplevelser
Utforska funktionerna