Konfigurationshantering

Product Manager

Product Manager

Product Manager används till att möjliggöra definitioner av produktanpassning och -varianter. Med Product Manager kan företag fånga upp marknads- och teknikkrav och sedan avgöra hur de ska tillfredsställa dem på bästa sätt med standardproduktfunktioner som utnyttjas på lämpligt sätt i produktportföljen.

Hämta datablad

beskrivning

Att kvantifiera och minimera kostnaden för variation är en affärsutmaning som många företag ställs inför idag.  I en miljö med stor konkurrens som drivs av de snabbt växande behoven hos teknikkunniga konsumenter inser företag att produktanpassning är avgörande för deras framgång. Företag tvingas koncentrera sig på fler marknadssegment och strävar ständigt efter kortare ledtider för att in behålla sin konkurrenskraft. Genom att införa anpassning i befintliga produktportföljer ökar de utvecklingskostnaderna och inför riskmoment.

Med Product Manager kan företag förbättra sin generella globala kravhanteringsprocess genom att lyssna till ”kundens röst” och omsätta den till användarkrav som definierar nya produkter. Med Product Manager kan organisationer hantera ett centralt datalager med kundbehov, produktkrav som uppfyller kundbehoven och de testfall som validerar att kraven uppfylls.  Krav kan definieras och delas in i hierarkier och sedan uppfyllas inom konstruktion, implementering och testning av slutprodukter. Det ger fullständig spårbarhet genom hela produktutvecklingen. 

Product Manager hjälper tillverkare av komplexa produkter att hantera de konceptuella och kommersiella aspekterna av sina produkter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter (IP) och tillgångar. Med Product Manager definierar och hanterar användarna en förteckning med funktionsalternativ och konfigurationsregler genom hela produktportföljen. Den här metoden för produktplanering ger värdefull input till forskning och utveckling och verksamheten för att leverera produkter till marknaden snabbare och bidra till att minimera ändringar i konstruktionen och sänka utvecklingskostnaden.

Företag använder ofta Product Manager, Product Architect och Product Engineer tillsammans för att utveckla och lansera rätt lösning vid rätt tidpunkt. Tillsammans gör de företaget mer effektivt och minskar tiden till marknad. Product Manager används för att uttrycka och planera företagets produktmål och strategi. Product Architect utformar systematiskt produktarkitekturen för att uppnå produktens mål och strategi. Product Engineer verkställer och implementerar fysiska lösningar som uppfyller konstruktionsmålen som angetts med Product Architect. Fördelarna med Product Manager utökas vidare när den används ihop med och CATIA® 3DEXPERIENCE® till att konstruera komplexa produkter, inklusive deras funktionella och logiska aspekter. Vidare krav kan länkas till program- och projekthanteringsaktiviteter. Det ger fullständig spårbarhet genom hela utvecklingsprocessen och säkerställer att produkterna som utvecklas uppfyller marknadsmålen.