Konfigurationshantering

Configuration Management

Configuration Management används till att konsekvent definiera och hantera konfigurerade strukturer för produktdata. Med Configuration Management kan företag tillämpa konfigurationer effektivt för att tillgodose alla möjliga produktvariationer.

beskrivning

Utvecklingen och hanteringen av smarta produkter som är anpassade till många olika kundbehov är en konkurrensfördel många företag strävar efter. Om företagen ska hålla sig före konkurrenterna när det gäller de senaste innovationerna och marknadstrenderna måste de gå från traditionell produktkonstruktion till att hantera konfigurerbara datastrukturer för alla funktionella aspekter (t.ex. för konstruktion, tillverkning och alla övriga data som ligger till grund för hela produktdefinitionen). I utvecklingen av konfigurerbara produkter måste företagen fokusera på att konstruera en enda produktdefinition som kan gälla för många produktvariationer.

Configuration Management är speciellt värdefull i branscher där hanteringen av varianter är av central betydelse. Med dess kapacitet för ”konstruktion i en konfigurerad kontext” kan företag lansera flera produkter samtidigt på olika marknader med skiftande behov. Användarna kan definiera effektivitetsintervall utifrån produktenhet, funktionsalternativ, produktversion, milstolpar, och/eller värden för kontextdatum så att de kan definiera flera varianter och samtidigt maximera återanvändning och sänka kostnaderna. Med Configuration Management kan användarna definiera alla produktvarianter i en enda konfigurerad produktstruktur. Det gör att användarna kan hämta komponenter från påverkade varianter i realtid via en ”överbelastad” konstruktionssession, vilket gör att de kan enas om den bästa konstruktionen betydligt snabbare.

ENOVIA® 3D Configurator i Configuration Management används till att visa en produkt i 3D när den konfigureras. Det är framförallt användbart för företag som skapar mycket komplexa CTO-produkter (konfigureras på beställning) och ETO-produkter (konstrueras på beställning).

Configuration Management