Kompositutveckling

Composites Manufacturer

Composites Manufacturer

Den centrala tillverkningslösningen CATIA Composites Manufacturer Preparation är integrerad i 3DEXPERIENCE-plattformen och gör det möjligt för konstruktörer av kompositmaterial att integrera relevanta tillverkningsbegränsningar i konstruktionsprocessen så att det blir möjligt att konstruera komplexa och produktionsfärdiga kompositmaterial och massproducera kompositdelar.

Alla verktygsprocesser kan simuleras virtuellt och optimeras direkt, vilket minskar risken för kostsamma prototypfel, oavsett om det är för konfigurationssimulering, laserprojektion, NC, tejpläggning eller hartsinjektion.

Användningsklara resultat hjälper komposittillverkare att industrialisera kompositkomponenter med kraftfulla processorienterade verktyg.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion.

 • Pröva tillverkningsbegränsningar på ett tidigt stadium av processen
  • Byte av tillverkningstema samt funktioner för överflödiga material och multisnittsfunktioner i 3D ...
 • Klassledande produktionsanalyser och generering av utbredningar
  • Avvikelseanalyser i realtid för fiberdeponering (Dynamic Draping)
  • Kontroll av seed-punkter och seed-kurvor
  • Automatisk generering av utbredningar
 • Utdata till verkstadssystem
  • Export till kapsling samt skärning eller laserprojicering
 • Hög kunskaps- och automatiseringsnivå
 • Associativ verkstadsdokumentation
  • Visning av skikt med normala vektorer export av ritningar
 • Leveransobjekt och DMU-integrering
  • Ritningar med generativa visningslägen och kommentarsmallar
  • Granska exporterade resultat

 

Composites Manufacturer
Ladda ned whitepaper om "Composites Engineering"