Optimerar den totala ägandekostnaden

3DEXPERIENCE®-portföljen i molnet utökar funktioner som redan finns i V6-arkitekturen och gör användningen enhetlig för alla roller och branscher. Genom att erbjuda lösningen i form av SaaS (Software-as-a-Service) i molnet kan flexibiliteten ökas och driftsättningen accelereras. Alla tjänster liksom support från molnleverantören ingår i priset, med Dassault Systèmes som kontaktpunkt. Molnet är i drift dygnet runt årets alla dagar, och underhåll, licensiering och uppgraderingar ingår. Den totala ägandekostnaden förbättras tack vare minskade krav på datorkapacitet och lagringsutrymme, liksom lokal- och personalkostnader. Produkten passar både små och stora företag, och kan snabbt anpassas efter storlek och funktioner.

Ett enda intuitivt, kompassliknande gränssnitt gör det enkelt att navigera, söka och samarbeta i 3DEXPERIENCE-plattformsmiljön. Därför är den lämplig för alla delar av företaget: konstruktion, tillverkning, simulering, försäljning, marknadsföring, ekonomi, inköp och ledning.

I det inledande köpet av molntjänsten ingår 25 GB lagringsutrymme.

Funktioner vid leverans

  • 3DDashboard – Samlar information från olika källor på en enda anpassningsbar webbsida
  • 3DSwym – Möjliggör tvärdisciplinärt samarbete mellan användare var som helst på företaget
  • 3DSpace – Förenklad, kraftfull hantering av data och innehåll
  • 3DPlay – Dela 3D-vyer och spela upp 3D-scener
  • 3DSearch – Samla in och hitta strukturerade och ostrukturerade data
  • 6WTags – Intelligent, strukturerat och snabbt taggningssystem för sökbegränsning
  • 3DMessaging – Onlinechatt för överföring av text, bild och 3D-material i realtid
  • 3DCompass – Enhetlig åtkomst till alla applikationer, inklusive program från tredje part

3D-konstruktion i molnet

Inspirerande innovation för produktskapande

SOLIDWORKS konstruktionsprogramvara är lika enkel som kraftfull, så att alla företag kan förverkliga sina idéer och nå ut på en global marknad.

 

3D-konstruktion i molnet
Utforska funktionerna
Tekniklösningar i molnet

Tekniklösningar i molnet

FÖRSTKLASSIGA TEKNIKLÖSNINGAR

Med Dassault Systèmes tekniklösningar går det att skapa alla slags 3D-sammanställningar för praktiskt taget all typ av mekanikkonstruktion. Lösningarna hanterar de särskilda kraven hos en rad branscher och processer, och kan exempelvis användas för gjutna och smidda delar, formsprutning av plast och andra gjutningsarbeten, konstruktion och tillverkning av kompositkomponenter, konstruktion av plåtkomponenter samt avancerad fastsättning.

Ingenjörerna kan förlita sig på 3D-modelleringsverktygen för att definiera en fullständig mekanisk produkt, inklusive funktionella toleranser, 3D-anteckningar och kinematik. Med de fördefinierade rollerna i 3DEXPERIENCE kan produktutvecklare förbättra sin produktivitet avsevärt, inte bara vad gäller att slutföra den mekaniska konstruktionen snabbare, utan även för att minska den tid som krävs för ändringar av 3D-modelleringen.

Utforska funktionerna

Konstruktion i molnet

CATIA Design för produkter i världsklass

CATIA Design innehåller alla lösningar som behövs för kreativ konstruktion, förstklassig ytbehandling och produktupplevelse, med funktioner för t.ex. 3D-skissning, underliggande ytor, klass A-modellering, 3D-utskrift, omvänd kompilering, visualisering och upplevelse.

Konstruktion i molnet
Utforska funktionerna
Systemteknik i molnet

Systemteknik i molnet

Bemästra utvecklingsprocessen för tvärdisciplinära system

Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla smarta produkter. Utvecklare behöver en integrerad systemteknikmetod som de kan hantera hela utvecklingsprocessen med. Kravhantering, systemarkitekturdefinition, detaljerad modellering och simulering av komplexa system samt utveckling av inbäddad programvara är samtliga processer som måste behärskas i ljuset av den färdiga produkten.

Dassault Systèmes systemtekniklösning tillhandahåller en unik, öppen och omfattande utvecklingsplattform. Det är en plattform med fullt integrerade funktioner för tvärdisciplinära modellerings-, simulerings-, verifierings- och affärsprocesser som behövs för att utveckla komplexa ”cyberfysiska” produkter. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt utvärdera begäran om ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter, samtidigt som de använder en enhetlig metod för prestandabaserad systemteknik som minskar de totala kostnaderna för system- och...

Utforska funktionerna

Multifysiksimulering i molnet

Komplett funktionspaket för lösning av multifysikproblem

Ett komplett funktionspaket för lösning av multifysikproblem för bland annat linjära och icke-linjära fasta ämnen, vätskor, värmeöverföring, akustik, vibration, lågfrekvent elektromagnetism, elektrostatisk kraft samt för kopplade beteenden mellan dessa som ger olika fysikaliska reaktioner.

Multifysiksimulering i molnet
Utforska funktionerna
Hantering av simuleringsprocess i molnet

Hantering av simuleringsprocess i molnet

Automatisera, reproducera och industrialisera simuleringsmetoder för varje produkt

Hantering av simuleringsprocess är en smidig lösning som ger användaren åtkomst till kontroller för simuleringsprocessen och resultat på 3DEXPERIENCE-plattformen

Utforska funktionerna

Konstruktionssimulering i molnet

Förbättra produktkonstruktionen och främja samarbetet med specialister

Konstruktionssimulering är ett produktpaket som är speciellt utformat för produktkonstruktörer snarare än för specialisterna.

Konstruktionssimulering i molnet
Utforska funktionerna
Ergonomilösningar i molnet

Ergonomilösningar i molnet

Utvärdera arbetsförhållanden, säkerställ efterlevnad och verifiera sammanställningar även med flera plattformar

Med ergonomilösningarna kan användaren utvärdera utrustningens konstruktion. Genom att minska operatörens trötthet och förbättra bekvämligheten kan produktiviteten maximeras, samtidigt som man säkerställer överensstämmelse och verifierar sammanställningar även när flera plattformar används.

Utforska funktionerna

Maskinbearbetningslösningar i molnet

Definiera beteende för programmerbara CNC-maskiner

Maskinbearbetning hjälper NC-programmerare att planera, detaljera, simulera och optimera sina maskinbearbetningsaktiviteter.

Maskinbearbetningslösningar i molnet
Utforska funktionerna
Processplanering i molnet

Processplanering i molnet

Utforma, validera och dokumentera dina processer

Med processplanering underlättas arbetet när du ska skapa och optimera ”bygg på beställning”-system och resurssnåla produktionssystem.

Utforska funktionerna

Robotteknik i molnet

Utför nåbarhetsstudier, spärranalyser och robotinlärning i nedkopplat läge för att leverera optimerade robotikprogram till verkstadsgolvet

Med robotteknik kan robotprogrammerare simulera och validera robotarbete. Programmerare kan utföra nåbarhetsstudier, spärranalyser och robotinlärning i nedkopplat läge för att leverera optimerade robotprogram till verkstadsgolvet.

Robotteknik i molnet
Utforska funktionerna
Produktplanering och programhantering i molnet

Produktplanering och programhantering i molnet

Från kapacitetsmaximering till cykeloptimering

En process för projekt- och programhantering som är centrerad kring de leveransobjekt som krävs för att kunna lansera produkterna i tid.

Utforska funktionerna

Global produktutveckling i molnet

Genom att gå från separata FoU-avdelningar till global FoU möjliggörs samtidig lansering

Med en utvecklingsprocess där den virtuella produkten tryggt kan konstrueras och valideras för form, passform och funktion kan företag minska beroendet av fysisk validering och sträva mot ett mål på noll prototyper

Global produktutveckling i molnet
Utforska funktionerna
Klassificering och skydd av immateriella rättigheter i molnet

Klassificering och skydd av immateriella rättigheter i molnet

Säkert ramverk för globalt samarbete och återanvändning av immateriella rättigheter

Företag ställs ofta inför komplexa frågor inom många områden när de ska utveckla och lansera komplexa produkter och tjänster. Det finns alltid en marknad för en bra idé, men möjligheterna kan finnas på många platser och kräva anpassningar för olika områden. Dessutom skapas immateriella rättigheter som speglar produkternas komplexitet, som specifikationer, materiallistor, krav, geometri, modeller osv. De processer som krävs för definitioner, modeller och genomföranden måste hanteras på rätt sätt för att produkterna ska kunna lanseras globalt och samtidigt. Ofta är det dessa immateriella rättigheter som befäster företagets konkurrensfördelar på marknaden. Ett företags förmåga att utnyttja och skydda dessa immateriella rättigheter är utan undantag avgörande för företagets kort- och långsiktiga framgång.

Utforska funktionerna

Strategisk hantering av kundrelationer i molnet

Från produkt- till upplevelseinnovation

En kravdriven systemteknikprocess för produktutveckling är en miljö där alla berörda parter är informerade om kundkraven.

Strategisk hantering av kundrelationer i molnet
Utforska funktionerna
Tjänster för livscykeltillämpningar i molnet

Tjänster för livscykeltillämpningar i molnet

Åtkomst och globala funktioner för 3DEXPERIENCE-användare

I 3DEXPERIENCE-plattformen finns centrala tjänster på två nivåer: "Platform Contributor" och "Innovation genom samarbete".

Utforska funktionerna