Ergonomics

Utvärdera arbetsförhållanden, säkerställa överensstämmelse och kontrollera monteringen på flera plattformar

Ergonomer kan utvärdera konstruktionen av utrustning med avsikt att maximera produktiviteten genom att reducera trötthet och obehag för operatören, samtidigt som man säkerställer överensstämmelse och kontrollerar monteringen på flera plattformar. Med hjälp av verklighetstrogna dockor kan ergonomerna utvärdera ergonomi och mänskliga faktorer på alla nivåer av virtuell konstruktion, tillverkning och underhållsmässighet. Ergonomer kan hjälpa till att samla in kollektiv kunskap från olika intressenter inom produktutvecklingen för att kontrollera och utvärdera hur en arbetare interagerar med arbetsplatsens utformning och produkter. Genom 3DEXPERIENCE-plattformen får ergonomerna en revolutionerande användarupplevelse i ergonomi.