Product Design Simulation

Förbättra prestandan under produktkonstruktionen med hjälp av simulering

Product Design Simulation tillhandahåller produktkonstruktörer med lättförståeliga simuleringsbaserade riktlinjer under alla faser av produktkonstruktionen för att förbättra produktprestandan, samt reducera kostnader och tidsfrister för konstruktionsvalideringen. Product Design Simulation är lätt att använda för icke-experter, samtidigt som den innehåller den funktion som krävs för att simulera komplexiteten av verkligt beteende. Modeller som byggts med Product Design Simulation kan delas för samarbete med expertverktyg som tillför en länk mellan konstruktörens behov och expertens kunskap som inte finns tillgänglig på andra plattformar.

Product Design Simulation har  mekaniska simuleringsfunktioner för produktkonstruktion, vilket ger riktlinjer på ett tidigt stadium under den mest kritiska konceptkonstruktionsfasen av innovationen. Product Design Simulation är en naturlig förlängning av konstruktionen, och gör det möjligt för användarna att studera beteendet av konstruktionen och att utforska olika alternativ och deras inverkan på produktprestandan, allt utifrån deras invanda konstruktionsmiljö och baserad på själva konstruktionsgeometrin.

Product Design Simulation finns tillgänglig på "premise" och "cloud".

Get the Flash Player to see this rotator.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Simulera produktprestandan i konstruktionsfasen för att ta beslut med bättre underlag
  • Optioner som erbjuds användaren är intuitiva och förklaras på produktkonstruktörernas språk 
  • Gör det möjligt att modellera och dela modeller och resultat genom samarbete mellan konstruktörer och experter
  • Ger alltid riktlinjer för att hjälpa användaren att förstå sina nästa uppgifter 
  • Termisk simulering, belastnings- och frekvenssimulering på delar och monteringar
  • Linjära och avancerade icke-linjära materialoptioner
  • Interaktioner mellan delar i en montering
  • Genererar automatiskt rätt nät med anpassbar förbättring
  • Högpresterande resultat av efterbehandling
  • Automatiserad rapportgenerering