3DEXPERIENCE version 2016x

 

Maximal flexibilitet och optimal total ägandekostnad

Den 4 februari 2016 meddelade Dassault Systèmes att 3DEXPERIENCE Release 2016x var tillgänglig.

Den här versionen utökar 3DS molnutbud drastiskt och är redan den största plattformen för produktinnovation som är tillgänglig i molnet. Nu finns en särskild portfölj med 15 industrilösningar och hundratals roller. Bland molnutbudet finns nu exempelvis mer än 85 % av 3DS omfattande konstruktions- och teknikportfölj och tre gånger så många simuleringsroller som i den tidigare versionen.

Mobiliteten har också förbättrats avsevärt.  38 appar för styrning och livscykel samt analys av stora datauppsättningar för simulering är nu optimerade för mobila enheter.

Fatta bättre affärsbeslut med 2016x. Den här versionen ger analysdata för att avslöja, mäta och analysera PLM-data var de än är, t.ex. för avancerade projekt, problem, ändringar eller kvalitet. En särskild roll, Part Reuse Analyst, gör att användarna snabbt kan hitta och välja rätt del, oavsett om informationen finns inom eller utanför företaget. Dessutom ger den här versionen en förbättrad ingångspunkt till simulering för alla beslutsfattare samt simuleringsanalysdata och information till alla inom företaget. 

Den här versionen vidareutvecklar konceptet med en virtuell kopia i olika branscher. För Consumer Packaged Goods och detaljhandel tillhandahålls exempelvis butiksspecifika planogram. Biovetenskapen visar förbättringar av virtuella modeller, grunden till konceptet virtuell kopia. Rollen Biologist gör till exempel att biologer inom forskning och utveckling kan konstruera och simulera biologiska banor; virtuella experiment kan utföras för att efterlikna patologiska reaktioner eller effekter av läkemedel.

Läs mer om förbättringarna: