GEOVIA | Den virtuella planeten


Specialrapport om gruvdriftsinnovationer

Ladda ned nu

Hitta din produkt

Gör modeller och simuleringar av vår planet

GEOVIA – den virtuella planeten

GEOVIA är en världsledande lösning för modellering och simulering av vår planet som ger förbättrade prognoser, effektivitet, säkerhet och hållbarhet för naturresurser.

Contact Sales
GEOVIA

Möjligheter

  • Geologi och gruvplanering
  • Strategisk planering och schemaläggning
  • Produktionshantering
  • Säkra fjärrsamarbeten
Visa alla funktioner