ENOVIA SmarTeam Erbjudanden

ENOVIA SmarTeam tillhandahåller erbjudanden om samverkan inriktade på produktutvecklingsprocesser som stöder konstruktion, tillverkning och industriell verksamhet. En enhetlig plattform för alla ENOVIA SmarTeam-produkter möjliggör samarbete mellan användare på alla dessa områden. Företag kan skala upp för att möjliggöra samarbete mellan internationella företag eller leverantörskedjor, i enlighet med deras behov. 

Kombinationer av de olika användarrollerna och produkttjänsterna stimulerar företagen med hjälp av samverkan inom konstruktion, tillverkning och företag.

Samverkande konstruktion

ENOVIA SmarTeam samverkande konstruktion. Det här erbjudandet gör det möjligt för utspridda grupper att samarbeta i en och samma miljö eller en multi-CAD-miljö, för att innovera nya produkter, och att återanvända existerande produktinformation för att snabbare kunna få ut produkterna på marknaden. 

I samverkande konstruktionssammanhang är de medverkande rollerna fördelade på konstruktören, den som utför den virtuella prototypen och andra intressenter, där huvudrollen innehas av konstruktören.  Samverkande konstruktion kan också utföras i en grupp bestående enbart av konstruktörer på ett eller olika ställen, som inte nödvändigtvis behöver omfatta andra medverkande.

Samverkande tillverkning

ENOVIA SmarTeam samverkande tillverkning.  Det här erbjudandet kombinerar på ett sömlöst sätt tvärvetenskapliga ingenjörsbaserade verksamheter genom hela produktlivscykeln i en enhetlig miljö, för effektiv datahantering och delad informationsanvändning mellan olika ansvariga i företaget.

Huvudrollen i tillverkningsfasen innehas av ingenjören som arbetar med materiallistor och som automatiserar ändringsprocesserna via arbetsflödet.

Användare i en typisk samverkansmiljö vid tillverkning omfattar en produktchef, en konfigurationschef, en konfigurationsingenjör, en konstruktör, en SRM-chef (för leverantörsrelationerna) och en underleverantör/leverantör som använder sig av funktionen Briefcase.

Samverkande företag

ENOVIA SmarTeam samverkande företag. Detta erbjudande tillhandahåller en PLM-lösning för hela det förlängda företaget, inklusive värdekedjan.

Genom att kombinera hela erbjudandet eller utvalda moduler från ENOVIA SmarTeam på ett skalbart sätt, i enlighet med specifika företagsbehov, kan man få en komplett företagslösning för mellanstora företag.