DraftSight® FREE* CAD Software Download

Allows you to access existing DWG files and create new ones at a fraction of the cost of alternative CAD products. A familiar user interface and a minimal learning curve facilitates an easy transition from your current CAD application.  

GET DRAFTSIGHT 2015 NOW. Follow these simple steps:

Börja använda DraftSight nu!

Andra versioner:

DraftSight erbjuder tjänster för alla typer av användare

För dem som vill få ut det mesta av DraftSight finns det tjänster tillgängliga för företag, utbildningsektorn samt enskilda användare. För detaljerad information om varje tjänst eller om inköp, besök vår webbsida DraftSight Services.

Om du inte är säker på om du har 32bitar eller 64bitar, eller om fel uppstod när du installerade Windows, klicka här för att se vår supportpost i DraftSight community.

*Fristående licens. Aktivering krävs.

**Användare av Windows: DraftSight V1R4.0 och senare versioner stöds inte av Windows Vista, och inte heller av Windows 8 32bitar. Se till att välja rätt version för ditt operativsystem, eftersom 32bitar inte kan installeras på maskiner med 64bitar och vice versa.

***Användare av Mac: DraftSight stöds inte på Mac 32bit.