ENKLA LÖSNINGAR MED 4 INDUSTRIELLA INRIKTNINGAR

Organiserade i fyra olika industrirelaterade områden, behandlar DELMIA PLM Express specifika behov och organisationella definitioner.

Resursplanering

Lär dig hur man modellerar i 3D och validerar utformningen av robotiserade produktionsenheter. Ni kommer att spara både tid och pengar genom att eliminera produktionsstopp för validering av uppläggningen på verkstadsgolvet och genom att eliminera kostnader för omarbete.

Robotik

Simulera robotiserade produktionsenheter och off-lineprogrammering som omfattar dedikerade funktioner för båg- och punktsvetsningstillämpningar. Genom att validera alla robotrörelser och all programmering virtuellt, kan man spara tid och pengar samtidigt som man undviker produktionsavbrott för utrustningen på verkstadsgolvet.

Ergonomi

Bygg kinematiska mänskliga modeller, simulera processer och optimera arbetsutrymmet för personalen. Ni kommer att kunna utföra riskfaktorsanalyser som möjliggör maximal arbetskomfort för personalen, förbättra arbetarnas effektivitet och minska hälsorelaterade kostnader.

Monteringsplanering

Få tillgång till kompletta verktyg för monteringsprocesser som gör det möjligt att simulera  delar och monteringar för att validera tillverkningsprocessen. Genom att planera på ett tidigare stadium i konstruktionsprocessen med återanvändbara data, kommer ni att spara värdefull upptrappningstid och undvika kostsamma produktionsförseningar.