Konstruktionsprodukter - 3D CAD

CATIA går ett steg längre för att främja innovationen över hela det förlängda företaget.

Avsett för tillverkare av originalutrustning och deras försörjningskedjor liksom som små och mellanstora företag.

CATIA-produkter:

CATIA 3DEXPERIENCE

CATIA V5

CATIA V5 är den ledande lösningen för lyckade produkter. Den riktar sig till alla tillverkare, från OEM-företag till deras leverantörskedja.

Andra CAD-produktfamiljer:

Modellering och simulering av integrerade och komplexa system för användning inom fordons-, flyg- och processindustrin, samt inom robotik och andra tillämpningar.

Klass A ytmodellering, ytanalys och programvarulösningar för konstruktionsvisualisering.

Funktioner för elscheman och diagram för konstruktion och tillverkning av elektromekaniska produkter och system.

Tillämpningar i 3D för bygginformationsmodellering utformade för byggnadsindustrin.