CATIA för mellanmarknaden

CATIA har Dassault Systèmes kännetecken som utmärks av spetsteknologi, funktionell kundanpassning och permanent stöd. CATIA utgör också en banbrytande lösning och standard för många industriella processer.

CATIA PLM Express

V6 PLM Express

CATIA PLM Express

 

Speciellt utformad för små och medelstora företag ger CATIA PLM Express en enkel och inte alltför kostsam åtkomst till PLM för företag i er storlek.   Upptäck CATIA PLM Express