Elsystem

Optimerad konstruktion av elkablage och kabelsystem

CATIA Electrical är en lösning som ger dig en integrerad miljö som möjliggör samarbetsinriktad konstruktion av elektriska system inom ramen för virtuella produkter som säkerställer inpassning av kablage som minimerar nedströmsfel.

Vår lösning är baserad på principen RFLP (Requirement, Functional, Logical, Physical) som möjliggör full spårbarhet av information – från kravprofil till slutprodukt. Lösningen innefattar kunskapshantering, vilket underlättar automatiska kontroller av den elektriska konstruktionen mot på förhand definierade efterlevnadsregler och -standarder som måste följas genom konstruktions- och tillverkningsprocessen.

CATIA Electrical möjliggör en effektiv integrerad produktutveckling för mekatronikkomponenter så att ingenjörer från olika discipliner, till exempel mekanik, elektronik och system, kan arbeta i samverkan och på så sätt optimera konstruktionen av kablage.

Fördelar

Utökade funktioner – från krav till den elektriska–fysiska konstruktionen:

 • En unik integrerad lösning för mekatronikkonstruktion
 • Snabb spridning av konstruktionsförändringar, oavsett när de sker, för optimering av den elektriska konstruktionsprocessen
 • Kraftfulla verktyg för realtidsanalyser
 • En Intuitiv miljö som gör det enkelt att konstruera och modifiera kablage
 • Kablaget ges en realistisk form med hänsyn till materialets egenskaper
 • Effektiv integrerad konstruktion genom tätt samarbete mellan maskin- och elektroingenjörer samt mellan systemarkitekter och konstruktörer av elkablage
 • Kraftfull konstruktionsgranskningsmiljö för avancerade kvalitetsprodukter
 • Konfigurationshantering av elkablage
 • Fullständig hantering av elektriska komponenter samt stycklistehantering
 • En verklighetstrogen upplevelse som optimerar layouten av kablageöversikten
 • Integrerad produktutveckling av ett och samma kablage