Simulering av system i Modelica

Simulera den komplexa samverkan mellan fysiska system i flera olika domäner

Det är idag praxis att använda många olika modeller för att simulera beteendet hos komplexa system och produkter. Dessa modeller sällan med varandra och de existerar inte i en "aggregerad" miljö som tillåter en multi-fysiksimulering av hela den kompletta produktens system.

I takt med att antalet system och deras komplexitet fortsätter att växa, blir en effektiv modellering och simulering av dessa enskilda system och deras samverkan med andra system hela tiden viktigare. Systemteknik är avgörande för undvikande av oväntade systeminteraktioner under validerings- och verifieringsfaserna av produktutvecklingsprocessen.


VIKTIGA FÖRDELAR:

  •     Snabb modellering och simulering av prestanda för komplexa produkter och system                                                                                    
  •     Förbättrad förståelse och validering av komplexa system genom tidig virtuell simulering                                                                                         
  •     Hitta snabba lösningar på komplexa och multifysiska systemproblem      
  •     Använd modeller som är kompatibla med Modelica-komponenter för att förenkla registrering av immateriella rättigheter som ska användas            
  •     Utnyttja kraftfulla och öppna modellbibliotek för större antal produktutvecklingsdomäner i syfte att skapa specialanpassade komponenter eller anpassa befintliga komponenter så att de motsvarar sina unika tvärdisciplinära behov                                                                  
  •     Möjlighet att integrera Modelica-modeller med 3D-geometri för virtuella 3D-simuleringar av komplexa mekanismer och system
Ladda ned Dymola