Work Instructions for Construction - Improving Project Efficiency and Worker Safety

Exakta instruktioner för arkitekter, ingenjörer och byggnadsarbetare

Inom byggnadsindustrin där ett stort antal projekt kan känna av kostnadsöverskridningar och förseningar, befinner sig byggnadsföretagen under hårt tryck för att kunna leverera sina projekt på den internationalla marknaden. Utmaningen är att arbeta effektivt med underleverantörer världen runt för att kunna leverera i tid och enligt budget, samtidigt som man eliminerar spill och olyckor.

3DVIA Composer utnyttjar existerande 3D-konstruktionsdata (CAD/BIM/VDC) för att främja en snabb utveckling av tydliga och otvetydiga arbetsinstruktioner. Upptäck hur 3DVIA Composer hjälper till att skapa exakta och kortfattade arbetsinstruktioner, vilket gör att man sparar tid, minskar fel och försummelser, och förbättrar säkerheten på byggplatsen.

Work Instructions for Construction Users:

  • General Contractors
  • Subcontractors
  • Building Product Designers
  • Building Owners
  • Building Operators

Related Videos