Produktinformation

3DLive är ett nytt revolutionärt paradigm inom 3D för ett direktanslutet samverkande informationssystem där man utnyttjar 3D-data och PLM-information inom företaget. 

Driv på innovationen med samverkande informationssystem i 3D

3DLive-produkter finns tillgängliga i flera konfigurationer:

ENOVIA® – Live Collaboration Review möjliggör samarbete i realtid mellan alla berörda. Förbättrat beslutstagande blir resultatet eftersom alla har åtkomst till den senast uppdaterade versionen.

Ladda ned faktabladet om ENOVIA Live Collaboration Review

CATIA® – Live Functional Tolerancing and Annotation förbättrar förståelsen och beslutstagandeprocessen genom att tillhandahålla produktkonstruktörerna med insýn på ett tidigt stadium i noteringar om dimensioner och toleranser, geometriska element eller egenskaper, och sambanden mellan elementen. Användarna kan exploatera 3D-informationen direkt utan att använda sig av ritningar i 2D.

ENOVIA® Live Similarity sparar in tid för användarna genom att integrera en formbaserad sökning av CATIA V6-data genom den kontextuella menyn i 3D-navigeringen som finns tillgänglig i ENOVIA® 3DLive™. En formbaserad sökning är en intuitiv process som möjliggör lätt och snabb återanvändning av information genom de olika stadierna av produktlivscykeln som konstruktion, planering, tillverkning, anskaffning och lagerhantering.

Ladda ned faktabladet om ENOVIA Live Similarity

ENOVIA Live Rights Manager är en DRM-lösning (Digital Rights Managements) baserad på  Microsoft RMS (Rights Management Services). Den ger omfattande kontroll av tillstånd för att läsa, skriva och dela 3DXML-filer med åtkomst från ENOVIA® 3DLive™. När den väl har installerats, enligt de rättigheter som beviljats, kan användarna skarvlöst öppna, granska, redigera och spara filerna.

Ladda ned faktabladet om ENOVIA Live Rights Manager