Piratkopiering

Dassault Systèmes Anti-Piracy and Compliance Program

Piratkopiering av programvara (d.v.s. obehörigt innehav, användning eller distribution av programvara) slår hårt mot programvaruindustrin. Det förstör inte bara möjligheten att skapa jobb, men utsätter också verksamhet för risk eftersom användning av piratkopierade versioner av programvara kan leda till intrång, förlust av data eller inkompatibilitet, potentiellt skadliga i en produktionsmiljö.

Marknadsundersökningar visade att vissa produkter från Dassault Systèmes portfölj användes utan officiellt tillstånd eller ibland utanför villkoren i ett befintligt licensavtal (gränsöverskridande användning av licenser, användning av demolicenser i en produktionsmiljö...). Sådan användning betraktas som överträdelse och eventuella illegala användare kan hållas ansvariga, både civil- och straffrättsligt.

Dassault Systèmes skyddar proaktivt sina tillgångar och bekämpar piratkopiering av programvara via ett anti-piracy- och compliance-program, i syfte att förhindra piratkopiering och, när så är möjligt, få illegala användare att följa lagar och regler.

Vi värdesätter vår produktportföljs goda rykte och tror att alla kan spela en viktig roll i kampen mot piratkopiering. Olaglig verksamhet är också skadlig för den lagliga affärsverksamheten då en illegal konkurrent direkt vinner fördelar genom användning av piratkopierade licenser i sin verksamhet . En helt äkta och officiellt installerad bas är det enda sättet att säkerställa säkerhet, kompatibilitet, god tillgång till våra supporttjänster och rättvis konkurrens.

Om du blir medveten om någon misstänkt situation, tveka inte att rapportera den till din lokala 3DS-kontakt eller skicka oss informationen på software.compliance(at)3ds.com. Du kan också fylla i anmälan nedan.

Observera att alla uppgifter som lämnas till Dassault Systèmes kommer att behandlas i strikt förtroende om så begärs.

Vi välkomnar alla synpunkter på programmet och hur det kan stödja dig i dina framtida behov. Om du behöver ytterligare information eller vill diskutera programmet, tveka inte att kontakta oss på ovanstående e-postadress.

Endast de fält som är markerade med " * " är obligatoriska fält. Om du accepterar att bli kontaktad av oss vid ett senare tillfälle kan du ge oss dina kontaktuppgifter.