Piratkopiering

Dassault Systèmes program mot piratkopiering

Piratkopiering av programvara (dvs. ej godkänt innehav, användning eller distribution av programvara) är mycket skadligt för programvaruindustrin. Inte bara förstör det arbetstillfällen, men den utsätter också företag för risker eftersom användningen av piratversioner av programvara kan ge upphov till säkerhetsbrister, dataförlust eller inkompatibilitet, vilket kan vara potentiellt skadligt i en produktionsmiljö.

En marknadsundersökning visar att vissa produkter från Dassault Systèmes portfölj används utan officiellt godkännande eller utan att ta hänsyn till föreskrifter och villkor som ingår i licensavtalen (gränsöverskridande användning av licenser, användning av demonstrationslicenser i produktionsmiljö osv.). Sådan användning utgör brott och varje illegal användare kan åtalas under såväl civilrätt som straffrätt.

Dassault Systèmes intar en proaktiv attityd för att skydda sina tillgångar och bekämpa piratkopiering av programvara genom ett program mot piratkopiering, för att förebygga piratkopieringen och om möjligt leda in illegala användare på rätt väg.

Vi värdesätter vår produktportföljs goda rykte och är övertygade om att alla kan spela en nyckelroll i bekämpningen av piratkopieringen. All illegal verksamhet är också skadlig för ert företag eftersom en illegal konkurrent som har tillgång till piratkopierad programvara kan dra nytta av denna i sin verksamhet. En genuin bas installerad med uppfyllande av alla krav är det enda sättet att garantera säkerhet, överensstämmelse och en lämplig åtkomst av våra supporttjänster, samt lojal konkurrens.

Om ni misstänker bedrägeri, tveka inte att rapportera det till din lokala DS-kontakt eller sänd oss information till adressen software.compliance(at)3ds.com. Du kan också fylla i formuläret här nedanför.

Notera att all information som lämnas till Dassault Systèmes kommer att behandlas med strikt konfidentialitet om så begärs. 

Vi välkomnar kommentarer om programmet och hur det kan svara mot era framtida behov. Om ni behöver ytterligare information eller diskutera programmet, tveka inte att kontakta oss på ovanstående e-postadress. 

Endast de fält markerade med en asterisk "*" behöver fyllas i. Om du accepterar att bli kontaktad av oss vid ett senare tillfälle, var god ange kontaktuppgifter.