Sylvain Laurent

EVP, Asia Pacific Market and Global Business Transformation

Sylvain Laurent

Sylvain Laurent är ansvarig för PLM-försäljning till stora företag, liksom för PLM-lösningar och tjänster internationellt. Han är också medlem av exekutivkommittén. 

Sylvain Laurent startade sin karriär på Dassault Systèmes 2008 som chef för BT-försäljning i Europa med en solid erfarenhet av ansvar för stora företag. Hans roll var avgörande när det gällde att göra det möjligt för Dassault Systèmes att fortsätta omvandlingen av dess marknadsinriktade strategi. 

Laurent har mer än 25 års erfarenhet på PLM-området, eftersom han tidigare arbetat på Siemens PLM Software och IBM PLM. Han har även grundat ett företag för konsultverksamhet inom PLM och systemintegrering.