Sylvain Laurent

vice VD, regionchef (Asien), Global affärsutveckling

Sylvain Laurent

Sylvain Laurent är ansvarig för PLM-försäljning till stora konton, samt för PLM-lösningar och -tjänster världen över. Han är också ansvarig för utvecklingen på den asiatiska marknaden. Han är styrelsemedlem. 

Sylvain Laurent startade sin karriär på Dassault Systèmes 2008 som chef för BT-försäljning i Europa med en solid erfarenhet av ansvar för stora företag. Hans roll var avgörande när det gällde att göra det möjligt för Dassault Systèmes att fortsätta omvandlingen av dess marknadsinriktade strategi. 

Laurent har mer än 25 års erfarenhet på PLM-området, eftersom han tidigare arbetat på Siemens PLM Software och IBM PLM. Han har även grundat ett företag för konsultverksamhet inom PLM och systemintegrering.