Philippe Forestier

vice VD, Globala frågor och grupper

Philippe Forestier

Philippe Forestier är ansvarig för affärsutvecklingen inom Dassault Systèmes och för att marknadsföra koncernens profil och synlighet genom att utnyttja nätverken av inflytelserika aktörer, samt exekutiva relationer. Philippe är baserad på Dassault Systèmes huvudkontor, DS Campus, som ligger i Parisregionen i Frankrike. Philippe är också medlem av bolagsstyrelsen och vice ordförande för "European Software Association" (ESA), samt "French Software Association" (AFDEL), liksom rådgivare för Frankrikes utrikeshandelsdepartement (CCEF).

Philippe Forestier är en av pionjärerna inom Dassault Systèmes och en av de tre som startade företaget. 

Han började på Dassault Aviation 1974, och arbetade då i F&U-gruppen som var ansvarig för utvecklingen av CATIA. 1981 gick han över till det nystartade företaget Dassault Systèmes och fortsatte inom F&U till 1984 när han blev chef för den nya avdelningen för marknadsföring och tekniskt stöd.

1988 blev Philippe Forestier direktör för industrialisering och kundstöd för Dassault Systèmes hela produktserie, och blev 1993 direktör för marknadsföringen av CATIA-CADAM och tillhörande tjänster. 

Philippe Forestier utnämndes 1995 till vice VD och direktör för marknadsutvecklingen i Amerika med USA som arbetsplats. 1996 blev han chef för DS America, baserad i Kalifornien (Woodland Hills).

År 1999 utnämndes han till vice VD och direktör för internationell försäljning och marknadsföring för små och medelstora företag. Han återvände till Frankrike i slutet av 2001.

2003 utnämndes han till vice VD och direktör för allianser, marknadsföring och kommunikation. År 2007 utnämndes han till vice verkställande direktör för nätverksförsäljning, och delar nu sin tid mellan Boston, USA, och Frankrike. 

Philippe Forestier är ingenjör, utbildad på den prestigefyllda franska "Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace" (Högskolan för flyg- och rymdstudier). Han är gift och har tre döttrar.