Monica Menghini

vice VD, Strategichef

Monica Menghini

Monica Menghini är ansvarig för att fastställa företagets strategi genom att integrera strategier för företagets planering, bransch- och varumärkesportföljen, distribution, marknadsföring samt försäljning och marknadsföring online. Hon är styrelsemedlem.

Monica är den drivande kraften bakom utvecklingen av ett ramverk för unikt värdeskapande som omfattar alla Dassault Systèmes aktörer inom innovation för att bättre serva industrierna och ytterligare öka mervärdet för kunderna. 

Monica Menghini började arbeta på Dassault Systèmes 2009, som vice VD för konsumtionsvaruindustrin, förpackade konsumtionsvaror och distributionssektorn. Innan hon började arbeta för Dassault Systèmes, arbetade hon för Saatchi & Saatchi under ett antal år, och rapporterade där direkt till den verkställande direktören. Hon innehade olika tjänster under sina åtta år där, med regionalt ansvar men också som "Global Equity Director" på den internationella avdelningen. Hon blev senare direktör för EMEA hos Saatchi & Saatchi X, företagets marknadsföringsnätverk för kunder.

Monica Menghini har även 13 års erfarenhet av byggande av varumärkeskapital hos Procter & Gamble, där hon framgångsrikt ledde kampanjer för varumärken inom 11 olika kategorier, från spädbarnsvård till tvättmedel, och utnämndes senare till Marknadsföringsdirektör för Västeuropa på den internationella avdelningen för tvättmedel i Geneve.

Monica Menghini har två barn, talar flera språk och har studerat juridik på universitetet i Rom. Hon har också varit professionell volleybollspelare.