Bruno Latchague

vice VD, regionchef (Nord- och Sydamerika), Branschlösningar och Indirekta kanaler

Bruno Latchague har varit ansvarig för internationell säljstrategi sedan 2011 och han utnämndes till vice VD och direktör för Nordamerika 2013. Han har också lett avdelningen för 3DS Value Solutions, Dassault Systèmes indirekta säljnätverk från 2011 till oktober 2013. Bruno Latchague var direktör för CATIA Products Infrastructure under 1990, där han utvecklade CATIA-arkitekturen i version 4. Som chef för industrialisering och underhåll 1988, utformade han utvecklings- och certifieringsverktyg för CATIA, version 3. År 1986, som direktör för CATIA Software Infrastructure, utformade han den första arkitekturen för öppna system för CATIA, version 3.1, vilket gav större flexibilitet för att svara mot kundernas behov. Han blev vice VD för forskning och utveckling 1995, ansvarig för arkitektur och komponenter för CATIA/ENOVIA/DELMIA/SPATIAL, särskilt då grunden för V5 3D PLM, samt för industrialiseringen och underhållet av 3D PLM-lösningarna. 

Innan Bruno Latchague började på Dassault Systèmes arbetade han som chef för 
CAD/CAM-produktsupport på Renault-fabrikerna.