Laglig information

Redaktören för webbplatsen 3DS.com (härefter benämnd som "Webbplatsen") är Dassault Systèmes, ett franskt företag med ett aktiekapital om 123 846 961,00 euro, registrerat i Versailles handelsregister under nummer B 322 306 440, med momsregistreringsnummer FR 52 322 306 440, och med huvudkontor på adressen 10 rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay – Frankrike, telefonnummer +33 1 61 62 61 62.

Ansvarig utgivare är Bernard Charlès, verkställande direktör för koncernen.

Leverantör av hosting services är: Agarik SA, med huvudkontor på adressen 112 boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie – Frankrike, telefonnummer +33 825 602 601.

Webbplatsens struktur och varje del av den, även om den är skyddad av upphovsrätt eller andra lagar, förblir Dassault Systèmes exklusiva egendom.

Varje reproduktion, utdrag, ändring, visualisering, anpassning eller användning av webbplatsen eller någon del av den, antingen helt eller delvis, oavsett medel och avsikter, och mer allmänt alla åtgärder som inte uttryckligen godkänts av Dassault Systèmes är strängt förbjudna och utgör föremål för åtal.

Varumärken, namn på varumärken, varumärken för tjänster, logotyper och andra utmärkande tecken som visas på Webbplatsen skyddas av fransk och europeisk lag, och även andra tillämpliga lagar. All användning och återgivning som ej uttryckligen har godkänts är strängt förbjuden.

Att skapa hypertextlänkar till Webbplatsen skall föregås av godkännande från Dassault Systèmes representanter. Dassault Systèmes avsäger sig uttryckligen allt ansvar gällande innehåll på de webbplatser som har skapat hypertextlänkar till den här Webbplatsen.

Dassault Systèmes åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppdatera informationen på Webbplatsen. Dassault Systèmes ger dock ingen garanti för att den information som finns på Webbplatsen är exakt, aktualiserad och/eller komplett.

Följaktligen avsäger sig Dassault Systèmes allt ansvar beträffande skador som uppstår av eller i relation till användningen av Webbplatsen av vem det vara månde, särskilt gällande fel i användningen av Webbplatsen, låg tillgänglighet av Webbplatsen beroende på problem med Internetanslutning eller förekomst av virus genom Webbplatsen.

Dassault Systèmes varumärken

3DSWYM, 3DVIA, CATIA, DELMIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, SIMULIA och SOLIDWORKS är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Dassault Systèmes eller dess dotterbolag i USA och /eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Användning av Dassault Systèmes eller dess dotterbolags varumärken förutsätter deras uttryckliga och skriftliga godkännande.