On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Projektleveransobjekt

Definiera, hantera och spåra projektdokument

Marina och offshoreprojekt kommer med ett betydande antal leveransobjekt; från specifikationer, projektplaneringar, säkerhet och kvalitetssäkringsdokumentation till detaljerade planer. Det är nödvändigt att hantera integriteten hos dessa leveransobjekt över flera anläggningar och ofta flera nationella projektgrupper och se till att de uppfyller krav och avtal. Det är också obligatoriskt att säkerställa korrekt exportkontroll och efterlevnad för alla projektdokument för att undvika allvarliga påföljder.

On Time To Sea bidrar till att generera och effektivt hantera alla projektrelaterade dokument mellan ägaren, varvet, leverantörer och myndigheter för maximal spårbarhet.

Alla dokument är centraliserade på en enda enhetlig samarbetsplattform och tillgängliga för projektgruppens medlemmar i realtid, när som helst, var som helst, med korrekt åtkomstkontroll för att säkerställa IP-skydd. Nödvändiga leveransobjekt definieras i början av projektplanen, snarare än efter avslutad design eller produktion. Varje leveransobjekt är förknippat med specifika uppgifter och scheman för att möjliggöra övervakning under hela projektets livscykel. On Time To Seat tillhandahåller ett omfattande exportkontrollprotokoll och avancerade säkerhetsmekanismer som gör det möjligt att identifiera och skydda känsligt material – klassificerat som begränsat eller konfidentiellt – säkert från obehörig åtkomst.

 

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Ger snabb och enkel tillgång till aktuell projektdokumentation till hela ekosystemet med tillräcklig åtkomstkontroll för att säkra IP-skydd
  • Hantera leveranser i samband med projektplanering och övervaka förloppet under hela projektets livscykel för att säkerställa kvalitet och leverans i tid
  • Säkerställ riktig exportkontroll för alla projektdokument