On Time To Sea

On Time To Sea hjälper skeppsvarven att planera, hantera, spåra och koppla upp sig var som helst och när som helst.

Projektleverabler

Säker åtkomst och skydd av era leverabler

'On Time To Sea' kan hjälpa ledningen hos skeppsvarven att bättre organisera och kontrollera elektroniska dokument. Med avancerade säkerhetsmekanismer kan de skydda alla dokument, samt identifiera och skydda restriktivt eller känsligt material. Elektroniska dokument kan också övervakas och spåras för att garantera kvalitet, leverans i tid och spårbarhet. Tack vare den unika samverkande plattformen, kan ledningen snabbt och lätt samarbeta med alla som är involverade i projektet.

Huvudsakliga fördelar:

  • Säkerställa snabb och lätt åtkomst för att samarbeta och uppdatera projektdokumentation i ekosystem samtidigt som man kontrollerar åtkomsten
  • Hantera leverabeluppsättningar för att säkerställa kvalitet, leverans i tid och spårbarhet
  • Garantera skydd av företagskunskap och lämplig exportkontroll för alla projektdokument