Product Innovation Factory

Kombinera innovation och produktivitet

Tänk om vi kunde utveckla innovationsprocessen till en vetenskap, integrerad i företagets DNA?

I hjärtat av lösningen Product Innovation Factory finns en levande referens som utvecklas som en del av en social och samverkande miljö, och utnyttjar de anställdas kunskap och förståelse globalt för att samla in, upptäcka och dela företagskunskap.

Kunskap byggs upp utifrån idéprocessen där möjligheten att få insikt i realtid både från insidan och utsidan av företaget, om kunder, konkurrens och regelverk, utgör en stimulans för nya idéer och erbjudandet av nya produkter och tjänster.

Försäljare är bättre informerade om de har tillgång till en enda källa om vad som skall säljas, och kan lättare etablera och underhålla lönsamma affärskontakter. Resultatet är en fullt mätbar livscykel av produktinnovationen. 

Lösningen Product Innovation Factory är en strategisk tillgång för företaget som omfattar och utökar värdet av existerande investeringar vilket höjer kundernas och de anställdas tillfredsställelse, förbättrar driftseffektiviteten, regelöverensstämmelsen, och som framför allt ökar kadensen och reaktiviteten vid lanseringen av nya produkter.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minska tiden för marknadslansering
  • Ökad insyn
  • Öka portföljens lönsamhet
  • Minska de operationella riskerna