Innovation Factory

Hitta din särart: maximera effektiviteten. Underlätta fondinnovationer

Marknadsutmaningen

Kapitalförvaltningsbranschen genomgår djupgående förändringar i och med att institutioner försöker anpassa sig till juridiska krav och öka innovationstakten för att möta kundernas behov. Nya regleringar ställer krav på bättre transparens, vilket leder till högre verksamhetskostnader. Många investmentbolag förlitar sig dock fortfarande på manuella processer. Detta begränsar samarbetet och produktiviteten, ökar kostnader och risker och försämrar möjligheterna att förbättra styrningen. Teknik håller på att bli den drivande kraften i en bransch som strävar efter att uppfylla intressenternas krav och vinna kundernas förtroende.

 • Tänk om du kunde digitalisera processerna, mildra riskerna i verksamheten, förbättra styrningen och effektivisera administrationen av fonder?

 • Skulle du kunna frigöra mer tid till fondinnovationer och vinna den avgörande konkurrensfördelen?

Dassault Systèmes är 3DEXPERIENCE-företaget med en tradition av att förändra branscher och med 30 års erfarenhet av produktlivscykelhantering, samarbete och sociala programtillämpningar. Vi har bidragit med banbrytande innovationer i investeringsförvaltningsbranschen.

Du som arbetar med försäljning, distribution, marknadsföring, verksamhetsadministration, produktutveckling eller ingår i den verkställande ledningen – upptäck hur du kan underlätta innovationsinitiativ och göra kundupplevelsen mer komplett effektiviteten så att du får den konkurrensfördel du behöver.

Innovation Factorys lösningar (Fondhantering, Värdepappershantering och Sales Central) är tillgängliga lokalt eller via molnet i 3DEXPERIENCE-plattformen. Det ger:

 • en dedikerad lösning för produktlivscykelhantering som centraliserar produktutvecklingsinformationen – från idé till lansering
 • möjligheten att dela information digitalt gör det enklare att hantera produktlivscykelhanteringskrav och minskar ledtiden för nya produkter
 • ökad transparens och lägre risk och möjligheten att förvandla juridiska hinder till affärsmöjligheter
 • en skalbar plattform för hantering av produktportföljernas livscykel
 • bättre transparens, effektivitet och samarbete – samt bättre innovationsmöjligheter – för alla intressenter i fondbranschen.

En aktuell undersökning som utförts av professor Amin Rajan, VD på CREATE-Research, har visat följande:

Många kapitalförvaltningsbolag förlitar sig på tungrodda manuella processer som försämrar effektiviteten och försvårar innovation. Enligt den här studien når allt för många bra idéer aldrig ut på marknaden. Och när det väl sker är det för sent: efterapningar gör investerarna besvikna och presterar inte tillräckligt bra för företagsledningen.

Studier har visat att det krävs nya processer och discipliner för att efterleva juridiska krav och regleringar, behålla kundernas förtroende och leverera värde till alla berörda parter.

Källa: Studie från CREATE-Research/Dassault Systèmes 2013

Innovation Factory kan enkelt integreras sida vid sida med din nuvarande infrastruktur och hjälper dig att övervinna problem, mildra risker, höja effektiviteten i verksamheten och underlättar innovationer så att du får det övertag som är så viktigt.

 

Hitta din särart med Innovation Factory

Klicka här för att förstora

Översikt av Innovation Factorys globala produktportfölj för fondhantering :

 • En enda samlad informationskälla med en enhetlig vy över nyckeltal
 • Djupare inblick i portföljen
 • Enkel navigering
 • Tillgång till all information om produktlivscykelstatus i en vy

<div/>

Kontakta säljavdelningen om du vill veta mer om Innovation Factory .

Vi är stolta över att vara den första leverantören av finanstjänster att börja använda 3DEXPERIENCE-plattformen och vi ser stora fördelar med det här nya sättet att arbeta med produktutveckling som har haft så stor framgång i andra branscher. Det kommer att hjälpa våra globala team att effektivt dela kunskaper, effektivisera processerna och, uppskattar vi, förkorta ledtiden med 20 procent. Det här kommer i slutänden att hjälpa oss att ligga steget före förändringar på marknaden och hjälpa våra kunder.

Sebastien Messean Chef för Product Lifecycle Management på BNP Paribas Securities Services