Snabbare marknadslansering med förbättrad driftsäkerhet och lägre kostnader

Om ni är tillverkare eller leverantörer av vindturbiner kan lösningen Hållbara vindturbiner hjälpa er förbättra vindturbinernas prestanda och driftsäkerhet, samtidigt som ni kommer att kunna leverera storlskaliga projekt i tid och enligt budget.

Tack vare vår 3DEXPERIENCE-plattform integrerar den tillämpningar, data och information som gör det möjligt för alla intressenter att samarbeta effektivt med bästa möjliga tillämpningar på alla områden - kompositteknik och produktion, försörjningshantering, styrsystem, multifysisk simuleringsanalys av komponenter och hela turbinen - allt i en enda enhetlig miljö.  

Related Videos

Upptäck mervärdet med 'Hållbara vindturbiner':

  • Förbättrad projekthantering och samarbete mellan intressenter
  • Integrerad konstruktion för att maximera vindturbinens prestanda och driftsäkerhet
  • Förbättrad processkontroll och kvalitet
  • Avancerad simulering för att validera vindturbinens beteende under alla driftförhållanden
  • Planering och produktion rätt från början