Vid skapandet av en komplex struktur som ett kärnkraftverk, en offshore-oljeplattform, ett oljeraffinaderi och andra stora och resurskrävande projekt krävs det en tillförlitlig informationsbas. Med en enda källa till uppdaterad projektinformation kan EPC-företag (konstruktion, upphandling och byggande), egenföretagare (Owners-Operators) och andra intressenter dela information och samarbeta effektivt i en globalt distribuerad projektmiljö. Det leder till bästa möjliga planering och utförande och väl använd kunskap.

Med Optimized Plant Construction Industry Solution Experience från Dassault Systèmes blir det lättare att spåra och upprätthålla konsekvens inom all information. Dessutom höjs produktiviteten genom hela projektet genom minsta möjliga slöseri med tid, kostnader och resurser. Projektgrupper kan skapa, samarbeta, dela och hantera information globalt med klassledande mallar med fördefinierade faser, beslutspunkter och milstolpar. Sammanställningar av konstruktioner kan simuleras i 3D. De anställda kan också göra virtuella övningar med digitala modeller. Med virtuell validering och utbildning i språkoberoende 3D kan konstruktionsuppgifter utföras rätt första gången. Dynamiska realtidspaneler tillhandahåller projektledning med poängkort som eliminerar långrandiga arbetsuppgiftar och processer. Det gör att cheferna istället kan fokusera på aktiviteter med högt mervärde.

 

Upptäck värdet med Optimized Plant Construction Industry Solution Experience:

  • Effektiviserade sändningar
  • Bästa tiderna för beställning till leverans
  • Språkoberoende arbetsinstruktioner
  • Bemästra relationer med leverantörer och entreprenörer
  • Optimerad förstagångsmontering