Drift- och säkerhetssupport för anläggningar

Att driva en anläggning kräver att man exakt och effektivt kan utföra komplexa uppgifter. Ett stödsystem måste finnas till hands för att hantera information och mänskliga resurser på ett sätt som säkerställer ett effektivt och säkert utförande av uppgifter. Detta inkluderar definition och validering av bra arbetsmetoder för att producera arbetsinstruktioner, utveckling av utbildningsmaterial, och krissituationshantering.

 

I Dassault Systèmes (DS) helt integrerade PLM-system, definieras och optimeras anläggningsdriften i konstruktionsfaser så att ingenjörer kan integrera säkerhetsregler och miljöskyddskrav. Lösningen Plant Operations and Safety Support omfattar funktioner för mänsklig modellering och simulering som omfattar visioner och rörelsestudier liksom studier av fjärrstyrda anordningar. Genom att inkludera driftsprocessplaneringen på ett tidigt stadium i konstruktoinsprocessen, kan sekvenser optimeras vad gäller säkerhet, kostnader och tid. Med vår lösning kan arbetsinstruktioner i 3D lätt framställas för arbetarna för att minska tvetydigheter och den tid som behövs för att uföra uppgifterna.

Lösningen drift- och säkerhetssupport för anläggningar

  • Definition och optimering av anläggninsdrift
  • Driftssimulering
  • Virtuell utbildning för arbetare i 3D
  • Simulering av säkerhetsprocedurer
  • Hantering av utrustnings- och systeminspektion

Stödprodukter: DELMIA, 3DVIA, ENOVIA