Konstruktion av mekaniska anordningar

 

Allteftersom efterfrågan på flexibilitet på det tekniska områdena fortsätter att öka, ökas också behovet av mekanisk CAD i konstruktionen av anläggningar och oljeplattformar. Till stor del beroende på dess starka fäste i industrier som fordonsindustrin och industrin för tillverkning av industriella produkter, stöder Dassault Systèmes (DS) lösning Mechanical Device Design ett brett urval av CAD-translatorer och utbytesstandarder för industrin, inklusive STEP och IGES. Detta gör det lättare att återanvända konstruktionerna än om programvaran hade utformats enbart för anläggninskonstruktion och oljeplattformar.

 

.

Vissa byggnadsföretag har behov av att konstruera och bygga inte bara anläggningen, men också viss utrustning som används inom anläggningen. För dessa byggnadsföretag är fördelen med DS PLM-system extra viktig, eftersom de kan konstruera flera produkter medan de stöder endast en global PLM-miljö. Detta minskar kostnaden för underhåll och drift av systemet, liksom utbildningskostnader eftersom ingenjörerna behöver lära sig att använda endast ett gränssnitt och en verktygsuppsättning, oavsett område.

 

Inom mekanisk konstruktion, där smidda och maskinbearbetade delar måste tillverkas, hanterar DS PLM-system tillverkningsprocesserna, inklusive arbetsflöde, utrustningsoptimering, lagerhantering och NC-programmering.

Lösningen Konstruktion av mekaniska anordningar omfattar:

  • 2D-layout för 3D-konstruktörer
  • Konstruktion och montering av delar
  • Yt- och formmodellering
  • Plåtkonstruktion och produktion
  • Kompositkonstruktion och produktion
  • DPM-maskinbearbetning, NC-fräsning och svarvning
  • Framställning av tillverkningsscheman

Supportprodukter: DraftSight, CATIA Mechanical Design, CATIA Drafting and Annotation, SIMULIA, ENOVIA 3D Live, ENOVIA VPM Central, ENOVIA Live Collaboration

DS PLM-lösningar har gjort det möjligt för oss att integrera den mekaniska konstruktionen och konstruktionen av anläggningen i ITER-projektet, men också att respektera mycket strikta kvalitetskrav, och det med begränsade resurser.

Eric Martin Design Office Head, ITER