Underhållshantering

I energi- och processindustrierna uppskattar man att mer än 15 miljarder dollar förloras varje år beroende på ineffektiv drift. Den verkliga kostnaden enbart för driftsstopp kan uppgå till vad som helst mellan 1 och 5 miljoner per dag. Välinformerade användare är medvetna om att den totala livstidskostnaden för en anläggning är lika stor som den initiala kostnaden. Ägare/driftsledare i olika sektorer, från kemi, gruvdrift, metall, olja och gas, till papper, energi och allmännyttiga företag, har för avsikt att utföra underhållet i anläggningen på så kort tid som möjligt och de utövar ett tryck på byggnadsföretagen för att leverera anläggningen konstruerad med hänsyn tagen till denna målsättning.

 

I Dassault Systèmes (DS) helt integererade PLM-system, optimeras underhållsprocesserna i en anläggning på ett tidigt stadium av konstruktionsutvecklingen. Ingenjörerna kan förbättra säkerhetsregler och miljöskyddskrav som har introducerats i systemet för att säkerställa att underhållssekvenserna är säkra för arbetarna och för att skydda allmänheten från potentiella olyckor. Lösningen Underhållshantering omfattar mänsklig simulering som täcker aspekter som till exempel synfält, åtkomlighet och rörelser, liksom genomförbarhetsstudier av fjärrstyrda anordningar. Eftersom komponenter och mänskliga aspekter inkluderas i planeringen, kan underhållssekvenserna optimeras för säkerhet, tid och kostnader.

 

Fördelen med att bevara och återanvända denna information genom anläggingens livscykel är uppenbar. DS lösning Underhållshantering erbjuder byggnadsföretagen en möjlighet att utöka sin verksamhet genom att erbjuda ägare och driftsledare väldefinierade data för användning under pågående underhåll. I driften av en komplex anläggning måste många väldokumenterade processer utföras för att tillfredsställa olika avdelningar, från säkerhet till underhållsåtgärder som  översikt eller utbyte av utrustning.

 

DS PLM-system har förmågan att lagra och hantera underhållsprocesser och bra metodik för återanvändning i framtida anläggninar. Genom återanvändning av produktstruktursmallar för att organisera datauppsättningarna, blir informationen tillgänglig för underhållspersonalen. Databaser kan då dupliceras och delas och ny information kan läggas till utbildningen. I fall där nya och obeprövade uppgifter måste utföras, kan till exempel virtuella prototyper och simulering vara av stort värde i planeringen och testningen av olika alternativ.

DS lösning för Underhållshantering för anläggningar omfattar:

  • Drifts- och underhållsplanering och uppgiftssekvensering
  • Integrering med produktionsplanerings-, CAD-system och äldre system 
  • Arbetsinstruktioner i 3D och dokumentation
  • Drifts- och processimulering
  • Simulering av arbetarnas uppgifter
  • Utbildning och förhandsinformation för arbetare och underleverantörer

Stödprodukter: DELMIA, 3DVIA, ENOVIA

Att minska riskerna för arbetarna är en topprioritering för oss. Dassault Systèmes PLM-lösning hjälper oss att göra just det.

Steve Stephen Southern California Edison