Avvecklingssimulering

I energi- och processindustrierna uppskattar man att mer än 15 miljarder dollar går förlorande varje år på grund av ineffektiv drift. Den verkliga kostnaden enbart för avveckling av anläggningar kan uppgå till vad som helst mellan 1-5 miljoner dollar om dagen. Välinformerade användare är medvetna om att den totala ägarkostnaden för en anläggning under dess livstid är lika stor som det ursprungliga priset. Ägare/driftsledare i olika sektorer, från kemi, gruvdrift, metaller, olja och gas till papper, energi och allmännyttiga företag, har för avsikt att utföra underhållet av anläggningarna på så kort tid som möjligt.

 

I Dassault Systèmes (DS) helt integrerade PLM-system, definieras och optimeras anläggningarnas underhållprocesser i konstruktionsfaser så att ingenjörerna kan integrera säkerhetsregler och miljöskyddskrav. Lösningen Avvecklingssimulering för anläggningar omfattar ergonomiska funktioner för modellering och simulering som inkluderar visions- och rörelsestudier liksom studier för fjärrstyrda anordningar. Genom att inkludera underhållsplaneringen på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen, optimeras sekvenserna för säkerhet, kostnad och tid. Med vår lösning, kan arbetsinstruktioner i 3D lätt framställas för underhållspersonalen för att minska tvetydigheter och den tid som behövs för underhållet. 

Lösningen Avvecklingssimulering för anläggningar omfattar:

  • Underhållssimulering och utbildning
  • Risk- och säkerhetsutvärdering
  • Planering av avstängning och körtid
  • Inventering av utrustning och system
  • Utbyte av utrustning
  • Hantering av tekniska dokument och specifikationer

Stödprodukter:DELMIA, 3DVIA, ENOVIA