Initiativhantering

Synkronisera utformningen av förpackningar inom och utom företaget

Modulen initiativhantering i 3DEXPERIENCE-lösningen Perfect Package stöder sig på beprövad industriell metodik för att förenkla projektstarten och standardisera dess genomförande. Denna model hjälper till att automatiskt generera projektetapper, uppgifter och tidsscheman och uppdaterar projektmedlemmar angående uppgifter, dokument och leverabler de är ansvariga för.

Dessutom gör initiativhanteringen det möjligt för projektansvariga att fokusera på hanteringen av förpackningar snarare än på uppföljningen, tack vare översikter och rapporter med en insyn i realtid på den allmänna planeringen, faser, valideringsetapper, resurser, kostnader och fördelar.

Huvudsakliga fördelar och starka sidor:

  • Säkerställa konsekvensen av förpackningsprojekten med hjälp av processmodeller som omfattar faser, valideringsetapper och delmål
  • Öka resursanvändningen och minska konflikter mellan projektledare genom att förbättra visibiliteten av alla förpackningsinitiativ
  • Hantera komplexa förpackningsprojekt som involverar interna och externa prospekteringsgrupper, kunder, leverantörer och partner genom att samordna ansträngingarna i realtid.
  • Förbättra beslutstagandet genom åtkomst i realtid till projektöversikter för att leverera förpackningsinitiativet i tid och enligt budget.