Processhantering

Koordinera förpackningsprojekt både i och utanför företaget

Förpackningsprojekt kräver omfattande samordning av konstruktion, marknadsföring, teknik och tillverkningsfunktioner, kontakt med externa byråer för konstruktion och grafisk design samt formutvecklare och leverantörer. Förpackningsprojekt fastnar ofta i resursrelaterade flaskhalsar, och omarbetningar på grund av sena ändringar och kostnadsöverskridanden på grund av dålig samordning av flera olika funktioner, organisationer och leverantörer

Perfect Package sätter samtliga deltagare i förpackningsprojektet i samband med varandra och håller dem synkroniserade genom centralt hanterade projektplaner och genomföranden, så att projekt levereras i tid och inom budgeten.

Nya förpackningsprojekt kan bygga på god etablerad praxis i företaget så att det blir enklare att starta och standardisera projekt. Perfect Package genererar automatiskt milstolpar, uppgifter och tidsplaner samt uppdaterar projektets deltagare om de uppgifter, dokument och leveransobjekt som de ansvarar för. Leveransobjekt och den tid som läggs på projektmöten kopplas till uppgifter, tidsplaner och milstolpar så att projektet får en kronologisk historik.

Projektledare och chefer behöver inte vänta på statusrapporter utan kan istället se hur arbetet fortskrider på administrationspaneler och rapporterar som i realtid visar övergripande tidsplaner, faser, milstolpar, resurser, kostnader och tillgångar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förbättra enhetligheten i förpackningsprojekt med hjälp av klassledande processmallar med fördefinierade faser, grindar och milstolpar
  • Öka resursanvändningen och minska konflikter mellan projektledare genom bättre överblick över förpackningsalternativ
  • Hantera komplexa förpackningsprojekt som involverar interna och externa grupper av potentiella kunder, kunder, leverantörer och partner genom att koordinera arbetet i realtid
  • Via realtidsåtkomst till administrationspaneler kan du förbättra beslutsprocessen genom att upptäcka potentiella flaskhalsar och därmed leverera förpackningslösningar i tid och inom budgeten