Perfect Package är en lösning för sektorn förpackade konsumtionsvaror och detaljhandeln, som gör det möjligt för varumärkestillverkare, designbyråer, leverantörer av förpackningar och bildmaterial, att snabbt skapa nya banbrytande validerade konstruktioner utifrån tidigare koncept på en enda plattform. Detta kortar avsevärt ned konstruktionscykeln för förpackningar, minskar materialkostnaden för dessa och eliminerar risken för återkallelse av produkter. Den förvandlar vad som tidigare har varit en seriell utvecklingsprocess som störts av flera omarbetningsfaser, vilket har resulterat i konstruktioner som inte varit optimala, till en genomgående synkroniserad  konstruktionsprocess som integrerar interna och externa företag för att skapa banbrytande förpackningar på rekordtid.

Perfect Package är en av sju upplevelseinriktade lösningar från Dassault Systèmes för förpackningsindustrin för att skapa innovationer på ett bättre, snabbare och smartare sätt, som avsevärt kan öka initiativen för framgångsrika produkter. Dessa sju "perfekta" upplevelser fokuserar på att generera vad konsumenten kommer att uppskatta, men också på en lönsam tillväxt. Detta kan inte göras med individuella punktlösningar, men endast under förutsättning att vi skapar en flexibel och disciplinerad innovationsprocess, med hjälp av en integrerad social upplevelse i 3D enligt modellen 'från idé till konsument'.

Related Videos

Upptäck mervärdet med 3DEXPERIENCE-lösningen Perfect Package

  • Engagera konsumenterna för att föregripa trender och upptäcka problem
  • Synkronisera formgivningen av förpackningarna inom och utom företaget
  • Snabbt omvandla skisser till fotorealistiska förpackningar
  • Sömlöst samarbete mellan konstruktörer och ingenjörer
  • Undvika kostsamma återkallelser genom en integrerad konstnärlig process
  • Möta de specifikationer som krävs av kunderna, leverera till leverantörskedjan och detaljhandeln
  • Hantera specifikationer genom dess livscykel från koncept till produktion
  • Visa nya förpackningar i sitt sammanhang för att granska dem med konsumenterna

En av våra målsättningar var att minska antalet konstruktionsgranskningar med 20 % per år. Vi ligger långt före det målet nu.

Suresh Krishnan Gruppchef, Amcor Advanced Engineering Services