Lean Construction

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Projektplanering

Resurssnål konstruktion tack vare effektiv prognos och projektplanering

Inom byggnadsprojekten har man tidigare använt sig av metoder för projekthantering. De uppvisar dock fortfarande okontrollerade förseningar, kostnadsöverskridningar och andra tecken på ineffektivitet. Det finns ett behov av att justera och ändra dessa projekhanteringsmetoder. Bortsett från schemaläggning, påverkar projektplaneringen faktorer som länkar till budget, roller och förutseende av oväntade statusjusteringar, för att uppnå ett effektivt fullföljande av projektet.

Projektplanering i lösningen Lean Construction 3DEXPERIENCE handlar om att skapa en projektstruktur som gör det möjligt för de olika medlemmarna i teamet att samarbeta. Det handlar om att automatisera resursplaneringsaktiviteter och institutionalisera dess bästa arbetsmetoder. Dess samverkande projekthanteringsfunktioner ökar produktiviteten avsevärt hos globalt spridda användare genom att utföra projekt och program med hjälp av information i realtid som automatiskt uppdateras genom direkta länkar till uppgifter, dokument, leverabler och andra datakällor. Dessa automatiska uppdateringar gör det möjligt för projektledaren att fokusera på verksamhet med högt mervärde snarare än att spåra status.

Fördelar och starka sidor:

  • En klar bild av framskridande av projektet, problemlösning, risker osv.
  • Bättre spårbarhet: Alla källor till ändringar kan spåras efteråt
  • Primavera-integrering/Tidsschema för huvudprojekt
  • Utförandestatus med omedelbar åtkomst till översikt
  • Frågor länkade till uppgifter och leverabler
  • Ändringshantering länkad till uppgifter och leverabler